CENOVNIK USLUGA POLIKLINIKE DR VIŠNJEVAC

RB. USLUGA CENA
1 Pregled specijaliste pedijatra 3000
2 Porodični pedijatrijski pregled 2500
3 Kontrolni pregled specijaliste pedijatra 2000
4 Konsultantski specijalistički pregled 4300
5 Kontrolni konsultantski specijalistički pregled 2800
6 Specijalistički pregled zdravog deteta 2500
7 Pregled specijaliste pedijatra u kućnoj poseti 3500
8 Kardiološki paket 6800
9 Kontrola pedijatra osiguranje 2500
10 Pregled i procena sposobnosti za aktivno bavljenje sportom 2000
11 Ekg 500
12 Ultrazvuk kukova 3500
13 Ultrazvuk srca kod dece 4000
14 Kožne probe na inhalatorne alergene 3000
15 Kožne probe na nutritivne alergene 3000
16 Davanje I.M injekcije 700
17 Davanje infuzije 1500
18 Previjanje rane (malo) 800
19 Previjanje rane ( veliko) 1800
20 Inhalacija 500
21 Tumačenje nalaza 1000
22 Savet 1000
23 Pregled specijaliste interne medicine 3800
24 Kontrolni pregled specijaliste interne medicine 2800
25 Ultrazvuk abdomena 3000
26 Ultrazvuk štitaste žlezde 2500
27 Ultrazvuk srca 4000
28 Ultrazvuk dojke 3500
29 Dopler krvnih sudova vrata 3500
30 Dopler krvnih sudova ekstremiteta (oba ekstremiteta) 3800
31 Ultrazvuk limfnih žlezda 2000
32 Ultrazvuk mekih tkiva 2000
33 24h holter EKG-a 4300
34 24h Holter krvnog pritiska 3000
35 Endokrinološki paket 5000
36 Gastroenterološki paket 6000
37 Onkološki paket 5000
38 Kardiološki paket 6800
39 Gastroskopija (bez anestezije) 14000
40 Ureaza test za Helicobacter 2200
41 Kolonoskopija (bez anestezije) 19000
42 PH nalaz 4500
43 Pregled specijaliste opšte medicine 3000
44 Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine 2000
45 Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala 1000
46 Sistematski pregled- muškarci 6000
47 Sistematski pregled muški-veliki 11000
48 Sistematski pregled- žene 6000
49 Sistematski preglle žene -veliki 11800
50 Pregled, nutritivno uputstvo za određeni tip ishrane, primer jelovnika 4500
51 Pregled specijaliste hirurga 3800
52 Urastao nokat 11000
53 Mala hirurška intervencija, bez anestezije i Ph (fibromi, lipomi),ekcizija 9000
54 Anoskopija 5000
55 Rektoskopija 5000
56 Sklerozacija hemoroida 5300
57 Incizija, bez anestezije 7000
58 Skidanje konaca malo 1300
59 Plasiranje katetera 2500
60 KKS 400
61 OCRP 400
62 SE 150
63 FIBRINOGEN 500
64 INR 500
65 APTT 500
66 D-DIMER 1800
67 LIPIDNI STATUS 700
68 AST 200
69 ALT 200
70 BILIRUBIN UKUPNI 200
71 BILIRUBN DIREKTNI 200
72 UREA 200
73 CREATININ 200
74 AMILAZA 200
75 ALKALNA FOSFATAZA 200
76 GLIKEMIJA 150
77 CHOLESTEROL 200
78 TRIGLICERIDI 200
79 GAMA GT 200
80 PROTEINI 200
81 ALBUMINI 200
82 LDH 400
83 CPK 400
84 ACIDUM URICUM 400
85 FE 300
86 HbA1C 1100
87 OGTT 1000
88 INSULINEMIJA 1200
89 VITAMIN B12 1200
90 FOLNA KISELINA 1200
91 FERITIN 1200
92 TRANSFERIN 1000
93 H.PYLORI IgG 1300
94 H.PYLORI IgM 1300
95 H.PYLORI FECES 1800
96 FOBT TEST 600
97 KOPROKULTURA 800
98 T3/td> 700
99 T4 700
100 TSH 800
101 FT3 800
102 FT4 800
103 TPO AT 1200
104 TG AT 1200
105 TG 1200
106 TRABS 1200
107 CALCITONIN 1500
108 PTH 1200
109 LH 1200
110 FSH 1200
111 ESTRADIOL 1200
112 PROGESTERN 1200
113 PROLAKTIN 1200
114 SVI POLNI HORMONI 5400
115 BRIS GUSE 800
116 BRIS NOSA 800
117 BRIS RANE 1000
118 SPERMOKULTURA 800
119 UB UREAPLAZM 1100
120 UB MIKROPLAZMA 1100
121 UB HLAMIDIJA 1200
122 UB 1100
123 URINOKULTURA 700
124 URIN 300
125 PROT. CA 500
126 MIKROALBUMINURIJA 1000
127 K 200
128 NA 200
129 CA 200
130 MG 200
131 P 200
132 TROPONIN T 1500
133 PSA 900
134 PSA FREE 2300
135 PSA FREE 1300
136 CA 19-9 1300
137 CEA 1300
138 CA 15-3 1300
139 CTFRA 1300
140 NSE 1300
141 EBV IgM 1300
142 EBV IgG 1300
143 EBV IgM+IgG 2400
144 ADENOVIRUS IgM 1300
145 ADENOVIRUS IgG 1300
146 ADENOVIRUS IgM+IgG 2400
147 CMV IgM 1300
148 CMV IgG 1300
149 CMV IgM+IgG 2400
150 COXACI IgM 1300
151 COXACI IgG 1300
152 COXAI IgM+IgG 2400
153 COXAI IgM+IgG 1300
154 PARVO B19 IgG 1300
155 PARVO B19 IgM+IgG 2400
156 HbSAg 1300
157 ANTI HCV 1300
158 IgE 1300
159 KRVNA GRUPA 2000
160 ANTITELA 2500
161 ANALGOSEDACIJA 8000
162 UROLOŠKI PAKET 5000
163 GASTRO PH 3500
164 UREAZA TEST 2200
165 ENDOKRINOLOŠKA PUNKCIJA 8000
166 ENOKRINOLOŠKI PH 2500
167 SPIROMETRIJA 2000
168 PR. POM. PR.OD.HIRURGA I 6300
169 PR. POM. PR. OD. HIRURGA II 9388
170 PR.POM.PR.OD.HIRURGA III 5335
171 PR.POM.PR.OD.HIRURGA IV 5670
172 PR.POM.PR.OD.HIRURGA V 10734
173 PREGLED SPEC GINEKOLOGA 3000
174 KONTROLNI PREGLED 2000
175 UZ PREGLED 3700
176 KOLPOSKOPIJA 3500
177 UZ+GIN.PREGLED 5500
178 APLIKACIJA SPIRALE 5500
179 PAPA TEST 1000
180 SKIDANJE KONACA SA RANE 1600
181 UZ+PREGLED+KOLPOSKOPIJA 7500
182 PREGLED+KOLPOSKOPIJA+PAPA 6500
183 PREGLED+KOLPOSKOPIJA+PAPA+UZ 8000
184 EKSTRAKCIJA SPIRALE 5500
185 BIOPSIJA GRLIĆA 16000
186 ANALGEZIJA IV 7000
187 INCIZIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE 15500
188 EKSPLORATIVNA KIRETAŽA 12000
189 EXPERTNI UZ 7500
190 DOPLER RENALNIH ARTERIJA 3500
191 ACTH 1000
192 KORTIZOL 1000
193 VAG BRIS 650
194 CER BRIS 650
195 KATEHOLAMINI U URINU 3600
196 DHEA 1050
197 UROLOŠKI UZ 2500
198 LAB 860
199 EXPERTNI UZ ZA BLIZANAČKU TRUDNOĆU 9000
200 PR.POM.PR.OD.HIRURGA 11085
201 DERMATLOŠKI PAKET 5500
202 LAB ZA SPORTSKI 650
203 PREGLED PROF. KARDIOLOGA 3800
204 UZ SRCA PROF. KARDILOGA 3500
205 KOMPLET PROF. KARDIOLOGA 6500
206 HIRURŠKA INTERVENCIJA MALA 15000
207 CERVIKOMETRIJA 2000
208 GASTROSKOPIJA 6700
209 KOLONOSKOPIJA 9500
210 PREGLED NEUROHIRURGA 5500
211 PREGLED PRED VAKCINU 3500
212 VAKCINACIJA 1500
213 UZ PREGLED TRUDNICE 4300
214 DERMOSKOPIJA 2500
215 CLOSTRIDIA 2200
216 CALPROTECTIN 3300
217 IGA 1300
218 LIPAZA 400
219 UZ ŠAKA, RAMENOG ZGLOBA,KOLENA 2500
220 PREGLED PRED OSIGURANJE 3000
221 UZ CNS 4200
222 KRVNA GRUPA 2000
223 VIT D 2200
224 KARDIOLOŠKI PAKET 5500
225 KUĆNA TH 500
226 UKLANJANJE KONDILOMA 15000
227 DEČIJI UROLOŠKI PAKET 5000
228 ENDOKRINOLOŠKI PAKET 4500
229 VAXIGRIP 2500
230 KUĆNA POSETA 4000
231 KONSULTACIJA 1000
232 PREGLED PSIHOLOGA 3500
233 PATRONAŽA I 2200
234 PATRONAŽA III 5500
235 PATRONAŽA V 9500
236 LAB SPORTSKI 800
237 KUĆNA POSETA SPECIJALISTE 5000
238 KUĆNA POSETA PSIHOLOGA 4500
239 STRES TEST INKONTINENCIJE 4000
240 PREVIJANJE RANE SREDNJE 1300
241 VENSKA TERAPIJA 500
242 SPORTSKI PREGLED 1000
243 CIRKUMCIZIJA KOD DECE 24000
244 CIRKUMCIZIJA KOD ODRASLIH 30000
245 KONSULTANTSKO SPEC. PREGLED 3000
246 KONTROLNI SPEC. PREGLED 2000
247 DOPLER DE I GE 3000
248 DOPLER KSV 3000
249 PREGLED SPEC OP MEDICINE 2000
250 S.C. INJ 500
251 FRAXIPARIN 0,3 900
252 FRAXIPARIN 0,6 1050
253 KONTROLA PROF KARDIOLOGA 2200
254 PESAR 4000
255 TCD 3500
256 BIOPSIJA DOJKE 15500
257 DOPLER RENALNIH ARTERIJA 3500
258 HAJFIC NOKTA JEDNOSTRANI 14000
259 REUMA FAKTOR 500
260 TRUST PROSTATE 3000
261 LONGACEPH SA LIDOKAINOM 1G 1200
262 DOPLER 1 NOGE 2500
263 INTRAARTIKULARNA INJEKCIJA 3000
264 SKLEROZACIJA HEMOROIDA 5000
265 AMPULA SCLEROVEINA 1300
266 FRENEKTOMIJA 6000
267 SPORTSKI PREGLED 1200
268 DIPHROPHOS AMP 20004
269 EADHEZIOLIZA 7500
270 POLIPEKTOMIJA 15000
271 UZIMANJE BRISEVA 1500
272 UZ ABDOMENA 3000
273 UZ SRCA 3000
274 KARDIOLOŠKI PAKET 5500
275 ONKOLOŠKI KOMPLET 4500
276 UZ DOJKI 2500
277 GASTROENTEROLOŠKI PAKET 4500
278 DERMOSKOPIJA 2000
279 DERMATOLOŠKI KOMPLET 4000
280 HIRUŠKA INTERVENCIJA 12000
281 4D UZ 5000
282 konsultacija GINEKOLOGA 1500
283 UZ TRUDNICE 4300
284 KOLPOSKOPIJA 2500
285 GINEKOLOŠKI PAKET 6500
286 PREGLED + UZ 4500
287 PREGLED + UZ + KOLPOSKOPIJA 6000
288 PREGLED + KOLPOSKOPIJA + PAPA 5500
289 PREGLED GINEKOLOGA 2500
290 KONTROLA GINEKOLOGA 1500
291 PR. POM OD HIRURGA 468
292 ZAMENA KATETERA 3750
293 PUNKCIJA DOJKE 9000
294 UŠIVANJE 2500
295 CL HLOR 200
296 IGG COVID 2500
297 LDL 200
298 HDL 200
299 PTT 400
300 INFUZIJA U KUĆNIM USLOVIMA 2000
301 IZLAZAK SESTRE NA TEREN 1000
302 ATEROM SREDNJI 20000
303 ATEROM VELIKI 23000
304 HAJFIC OBOSTRANI 17000
305 PUNKCIJA 9000
306 UZ TESTISA 2500
307 INFUZIJA SA DVA LEKA 2000
308 ANESTEZIJA KOMPLET 8500
309 KOMPLET KOLONO I GASTROSKOPIJA SA ANESTEZIJOM 39000
310 POLIPEKROMIJA 3000
311 LABORATORIJSKE ANALIZE 9970
312 KONSULTACIJA SA GINEKOLOGOM 1500
313 HIRUŠKA INTERVENCIJA SREDNJA 20000
314 HIRUŠKA INTERVENCIJA VELIKA I 25000
315 HIRUŠKA INTERVENCIJA VELIKA II 30000