CENOVNIK USLUGA POLIKLINIKE DR VIŠNJEVAC

PEDIJATRIJA

*Pregled specijaliste pedijatra – 2000,00 RSD
* Porodični pedijatrijski pregled (zajednički dolazak dvoje ili više dece) – 1500,00 RSD
* Kontrolni pregled specijaliste pedijatra (do 7 dana posle prvog pregleda) – 1000,00 RSD
* Konsultantski specijalistički pregleg ( pulmolog,kardiolog,neurolog)– 3000,00 RSD
*Kontrolni konsultantski specijalistički pregled (do 15 dana posle prvog pregleda) – 2000,00 RSD
* Specijalistički pregled zdravog deteta (sistematski) – 2500,00 RSD
*Pregled specijaliste pedijatra u kućnoj poseti- 2500,00 RSD
*Kardiološki paket (pregled kardiologa + UZ srca) – 5000,00 RSD
*Pregled specijaliste dečjeg neurologa EEG, tumačenje nalaza – 10.000,00 RSD
* Pregled i procena sposobnosti za aktivno bavljenje sportom (grupni dolazak)- 1200,00 RSD
* Ekg – 500,00 RSD
* Pregled ortopeda i Ultrazvuk kukova – 3000,00 RSD
* Ultrazvuk srca – 3500,00 RSD
* Kožne probe na inhalatorne alergene – 2000,00 RSD
* Kožne probe na nutritivne alergene – 2000,00 RSD
* Davanje I.M injekcije 500,00 RSD
*Davanje infuzije – 1000,00 RSD
*Previjanje rane (malo) – 600,00 RSD
* Previjanje rane ( veliko) – 1000,00 RSD
*Inhalacija- 300,00 RSD
* Izdavanje potvrde, tumačenje rezultata – 500,00 RSD

INTERNA MEDICINA

*Pregled specijaliste interne medicine (kardiolog,endokrinolog,gastroenterolog,onkolog) -3000,00 RSD
* Kontrolni pregled specijaliste interne medicine (do 15 dana od prvog pregleda)- 2000,00 RSD
* Ultrazvuk abdomena - 2500,00 RSD
*Ultrazvuk štitaste žlezde – 2000,00 RSD
* Ultrazvuk srca 3000,00 RSD
*Ultrazvuk dojke 2500,00 RSD
* Dopler krvnih sudova vrata- 3000,00 RSD
* Dopler krvnih sudova ekstremiteta -3000,00 RSD
*Ultrazvuk limfnih žlezda- 2000,00 RSD
*Ultrazvuk mekih tkiva- 2000,00 RSD
* 24h holter EKG-a – 3500,00 RSD
*24h Holter krvnog pritiska – 2500,00 RSD
*Endokrinološki paket (pregled endokrinologa+ UZ štitne žlezde) – 4000,00 RSD
*Gastroenterološki paket (pregled gastroenterologa + UZ abdomena) – 4500,00 RSD
* Onkološki paket (pregled onkologa+UZ dojke)- 4500,00 RSD
*Kardiološki paket (pregled kardiologa+EKG+UZ srca)- 5000,00 RSD
* Davanje I.M injekcije- 500,00 RSD
* Davanje infuzije -1000,00 RSD
* Previjanje rane (malo)- 600,00 RSD
*Previjanje rane (veliko)- 1000,00 RSD
*EKG- 500,00 rsd Inhalacija-300,00 RSD
* Tumačenje rezultata- 500,00 RSD

OPŠTA MEDICINA

*Pregled specijaliste opšte medicine- 2000,00 RSD
*Kontrolni pregled specijaliste opšte medicine (do 7 dana od prvog pregleda)-1000,00 RSD
* Ispiranje spoljašnjeg ušnog kanala- 1000,00 RSD
*Sistematski pregled- muškarci
osnovni: osnovna laboratorija, pregled specijaliste opšte medicine, ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk abdomena- 5000,00 RSD
velike: osnovni+ultrazvuk srca/ili PSA i pregled urologa-7000,00 RSD Sistematski pregled- žene
osnovni: osnovna laboratorija, pregled specijaliste opšte medicine, ultrazvuk štitaste žlezde, ultrazvuk abdomena- 5000,00 RSD
veliki: osnovni+ ultrazvuk dojke/ili ultrazvuk srca- 7000,00 RSD
*SAVETOVALIŠTE ZA ISHRANU- Prof. Dr Novaković Pregled, nutritivno uputstvo za određeni tip ishrane, primer jelovnika- 4500,00 RS

HIRURGIJA

*Pregled specijaliste hirurga- 3000,00 RSD
*Urastao nokat- 8000,00 RSD
*Mala hirurška intervencija, bez anestezije i Ph (fibromi, lipomi)- 8000,00 RSD+pregled hirurga
*Anoskopija- 4000,00 RSD
* Rektoskopija- 5000,00 RSD
*Sklerozacija hemoroida 4000,00 RSD
* Incizija, bez anestezije- 6000,00 RSD+pregled hirurga
* Skidanje konaca- 1000,00 RSD
* Plasiranje katetera- 2500,00 RSD
PREUZIMITE CENOVNIK U PDF FORMATU