Raspored Rada Doktora

Na nedeljnom nivou proverite raspored rada naših doktora.

2019. godina

Raspored rada lekara 09.09.-14.09.2019
Ponedeljak 09.09.- urolog,gastroenterolog
Utorak 10.09.-4D ultrazvuk
Sreda 11.09.-dečja ultrazvučna dijagnostika, kardiolog, dečji pulmolog,endokrinolog
Četvrtak 12.09.-endokrinolog
Petak 13.09.-dečji hirurg ortoped,vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Subota 20.07.- opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 12.08.2019.-17.08.2019.
Ponedeljak 12.08.-dečji hirurg ortoped,urolog
Utorak 13.08.-kardiolog
Sreda 14.08.-endokrinolog, kardiolog
Četvrtak 15.08.-dečji pulmolog,
Petak 16.08.-dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler,ultrazvuk dojke
Subota 17.08.-opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 15.07.-20..07.2019
Ponedeljak 15.07.- vaskularni hirurg, endokrinolog, urolog
Sreda 17..07.-kardiolog
Četvrtak 18..07.- 4D ultrazvuk
Petak 19.07.-dečji endokrinolog, dopler krvnih sudova vrata, transkranijalni dopler
Subota 20.07.- opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 08.07-13.07.2019
Ponedeljak 08.07.-urolog
Utorak 09.07-dečji hirurg ortoped, kardiolog
Sreda 10.07.-4D ultrazvuk, endokrinolog
Četvrtak 11.07.- gastroenterolog,kardiolog
Petak 12.07.-dečja ultrazvučna dijagnostika, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Subota 13.07.-dečji pulmolog, opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 01.07-06.07.2019
Ponedeljak 01.07.-urolog, endokrinolog
Utorak 02.07-hirurg onkolog, dečji endokrinolog
Sreda 03.07.-4D ultrazvuk, kardiolog,
Četvrtak 04.07.- dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler,
Petak 05.07.-kardiolog
Subota 06.07.-opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 24.06.-29.06.2019
Ponedeljak 24.06- vaskularni hirurg,endokrinolog,pulmolog,plastični hirurg
Utorak 25.06.-kardiolog, dečji hirurg urolog
Sreda 26.06.-dečji hirurg ortoped,gastroenterolog,
Četvrtak 27.06.- dečji pulmolog, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Petak 28.06.- neurohirurg
Subota 29.06.-opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 10.06.-15.06.2019
Ponedeljak 10.06- 4D ultrazvuk,dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler,vaskularni hirurg,endokrinolog
Utorak 11.06.-dečji hirurg urolog, urolog
Sreda 12.06.-dečji pulmolog,kardiolog,hirurg onkolog,gastroenterolog
Četvrtak 13.06.- kardiolog
Petak 14.06.plastični hirurg,
Subota 15.06.opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 03.06.-08.06.2019
Ponedeljak 03.06- urolog, gastroenterolog,dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Utorak 04.06.-hirurg onkologr
Sreda 05.06.-dečji hirurg ortoped
Četvrtak 06.06.- 4D ultrazvuk, vaskularni hirurg
Petak 07.06.-kardiolog
Subota 08.06.-opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 27.05.-01.06.2019
Ponedeljak 27.05- urolog, pulmolog
Sreda 29.05.-4D ultrazvuk
Četvrtak 30.05. kardiolog
Subota 01.06.- dečji neurolog ,opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 20.05.-25.05.2019
Ponedeljak 20.05- urolog, kardiolog
Utorak 21.05.- dečji hirurg, plastični hirurg
Sreda 22.05.- dečji pulmolog, kardiolog,dečji hirurg /urolog
Četvrtak 23.05.- 4D ultrazvuk, dečji endokrinolog, vaskularni hirurg
Petak 24.05.-dečji hirurg/ortoped
Subota 25.05.-opšti hirurg, endokrinolog
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 13.05.-18.05.2019
Ponedeljak 13.05- urolog, hematolog
Utorak 14.05.- dečji endokrinolog, kardiolog, plastični hirurg
Sreda 15.05.-kardiolog
Četvrtak 23.05..- 4D ultrazvuk, dečji endokrinolog, vaskularni hirurg
Petak 17.05.- endokrinolog
Subota 18.05.-opšti hirurg
Svakodnevno opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 06.05.-11.05.2019.
Ponedeljak 06.05. - gastroenterolog, urolog, kardiolog
Utorak 07.05. - kardiolog, plastični hirurg, hirurg-onkolog
Sreda 08.05. - ortoped, dečiji radiolog, dečiji kardiolog
Četvrtak 09.05.- dopleri, vaskularni hirurg, endokrinolog, dečiji urolog, 4D ultrazvuk
Petak 10.05. - dermatolog
Subota 11.05. - opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada poliklinike “dr Višnjevac” za vreme praznika:
Subota 27.04.-neradan dan
Ponedeljak 29.04.-neradan dan
Sreda 01.05.- neradan dan
Četvrtak 02.05.-redovno radno vreme

Raspored rada lekara 22.04.-27.04.2019.
Ponedeljak 22.04- urolog, pulmolog,onkolog,endokrinolog
Utorak 23.04.- dečji endokrinolog, kardiolog, 4D ultrazvuk, dečji neurolog
Sreda 24.04..-gastroenterolog
Četvrtak 25.04..- dečja ultrazvučna dijagnostika, dečji hirurg ortoped, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Petak 26.04..- opšti hirurg, kardiolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 15.04.-20.04.2019.
Ponedeljak 15.04. - gastroenterolog, urolog
Utorak 16.04. - kardiolog
Sreda 17.04. - endokrinolog, vaskularni hirurg, 4D ultrazvuk
Četvrtak 18.04.- radiolog, dečiji pulmolog, neurolog/neuropsihijatar
Petak 19.04. - dermatolog, kardiolog
Subota 20.04. - opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 08.04.-13.04.2019.
Ponedeljak 08.04. - gastroenterolog
Utorak 09.04. - dečiji endokrinolog, dečji kardiolog, 4D ultrazvuk
Sreda 10.04. - kardiolog, dečiji urolog
Četvrtak 11.04. - radiolog, neurolog/neuropsihijatar
Petak 12.04. - opšti hirurg, ortoped (uz kukova)
Subota 13.04. -dečiji neurolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 01.04.-06.04.2019.
Ponedeljak 01.04.- urolog, gastroenterolog
Utorak 02.04.- kardiolog
Sreda 03.04.-
Četvrtak 04.04.-4D ultrazvuk, dopler krvnih sudova, vaskularni hirurg, transkranijalni dopler
Petak 05.04.-endokrinolog
Subota 06.04.-opšti hirurg, endokrinolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 25.03-30.03.2019
Ponedeljak 25.03.- urolog
UUtorak 26.03- kardiolog
Sreda 27.03.-endokrinolog
Četvrtak 28.03.- dečji hirurg ortoped, plastični hirurg
Petak 29.03.- 4D ultrazvuk, dopler krvnih sudova ekstremiteta, dopler krvnih sudova vrata
Subota 30.03. - opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 18.03.-23.03.2019
Ponedeljak 18.03. - endokrinolog
Utorak 19.03. - kardiolog, plastični hirurg
Sreda 20.03. - urlog, dečiji pulmolog, dečiji urolog,
Četvrtak 21.03. - radiolog, vaskularni hirurg, 4D ultrazvuk
Petak 22.03. - dečiji radiolog, dečiji endokrinolog
Subota 23.03. -Opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 11.03.-16.03.2019
Ponedeljak 11.03.- urolog, gastroenterolog
Utorak 12.03- 4D ultrazvuk, dečji endokrinolog, kardiolog, plastični hirurg
Sreda 13.03.-endokrinolog
Četvrtak 14.03.- dečji hirurg ortoped, dopler krvnih sudova ekstremiteta, dopler krvnih sudova vrata,transkranijalni dopler,,
Subota 16.03. –dečji neurolog, opšti hirurg,
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Poliklinika „dr Višnjevac“ svim damama 08.03. i 09.03. poklanja 15% popusta na preglede:ultrazvuk abdomena, ultrazvuk štitaste žlezde, pregled endokrinologa.

Raspored rada lekara 04.03.-09.03.2019
Ponedeljak 04.03.-dečji hirurg, ortoped, urolog, pulmolog
Utorak 05.03- dečji pulmolog, plastični hirurg
Sreda 06.03..-kardiolog, dečji hirurg,urolog
Četvrtak 07.03.- vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova ekstremiteta, dopler krvnih sudova vrata,transkranijalni dopler,
Subota 09..03. -opšti hirurg, endokrinolog,
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 25.02.-02.03.2019
Ponedeljak 25.02.-gastroenterolog, urolog
Utorak 26.02- dečji endokrinolog, dečji pulmolog
Sreda 27.02.-kardiolog, endokrinolog
Četvrtak 28.02.- 4D ultrazvuk, dopler krvnih sudova ekstremiteta, dopler krvnih sudova vrata,transkranijalni dopler,
Subota 02.03..-opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 18.02-23.02.2019
Ponedeljak 18.02.- urolog
Utorak 19.02- 4D ultrazvuk, dečji hirurg ortoped, plastični hirurg
Sreda 20.02.-kardiolog, dečji pulmolog, dečji urolog
Četvrtak 21.02.-dopler krvnih sudova ekstremiteta, vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova vrata,transkranijalni dopler,endokrinolog
Petak 22.02- dečja ultrazvučna dijagnostika
Subota 23.02.-opšti hirurg, hirurg onkolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 11.02.-17.02.2019
Ponedeljak 11.02-gastroenterolog, urolog
Utorak 12.02.-kardiolog
Sreda 13.02.- endokrinolog, onkolog
Četvrtak 14.02.- 4D ultrazvuk, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Subota 16.02.- dečji neurolog, opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 28.01.-01.02.2019
Ponedeljak 28.01.-gastroenterolog, urolog
Utorak 29.01.-onkolog, dečji hirurg-ortoped,
Sreda 30.01.- kardiolog, endokrinolog, ekspertni 4D ultrazvuk
Četvrtak 31.01..- dečja ultrazvučna dijagnostika
Petak 01.02.-dečji kardiolog
Subota 01.02.-- opšti hirurg, dečji hirurg-urolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 21.01-26.01.2019.
21.01.2019 Urolog,
22.01.2019.Kardiolog
* Dečiji pulmolog
* Plastični hirurg
* 4D ultrazvuk
23.01.2019. Dečija ultrazvučna dijagnostika
24.01.2019.Vaskularni hirurg
* Radiolog
* Endokrinolog
25.01.2019. Dečiji endokrinolog
26.01.2019. Hirurg
* Dečiji urolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 14.01-19.01.2019.
Ponedeljak 14.01.- urolog,
Utorak 15.01 - kardiolog
Sreda 16.01 - gastroenterolog, endokrinolog
Četvrtak 17.01 - 4D uz
Petak 18.01 - dečji ortoped, radiolog
Subota 19.01 - opšti hirurg, hirurg-onkolog, dečji neurolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 01.01-05.01.2019.
01.01.2019 neradan dan
02.01.2019 neradan dan
03.01.2019 pregled specijaliste urologa, opšte medicine i pedijatra
04.01.2019 pregled specijaliste opšte medicine, kardiologa i dečijeg radiologa i pedijatra.
05.01.2018 do 14h – pregled specijaliste radiologa, edokrinologa, opšte medicine i pedijatra.
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 24.12-30.12.2018.
Ponedeljak 24.12..-urolog, pulmolog
Sreda 26.12.-dečji endokrinolog, dečji hirurg ortoped
Četvrtak 27.12.-kardiolog, dopler krvnih sudova, vaskularni hirurg, transkranijalni dopler
Petak 28.12.-4D ultrazvuk, dečji pulmolog, endokrinolog
Subota 29.12..- opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 17.12-22.12.2018.
Ponedeljak 17.12.-gastroenterolog, urolog
Utorak 18.12.-kardiolog
Sreda 19.12- neradan dan
Četvrtak 20.12-dečji pulmolog, ultrazvuk vrata i mekih tkiva, dečji urolog, dopler krvnih sudova, dečji hirurg ortoped, transkranijalni dopler
Subota 22.12.-opšti hirurg, dečji neurolog,endokrinolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 03.12.-09.12.2018
Utorak 04.12..-4D ultrazvuk, dečji hirurg, ortoped
Sreda 05.12.-dečji pulmolog, endokrinologuk
Četvrtak 06.12.-dečji urolog, kardiolog
Petak 07.12.-dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Subota 08.12..- opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 26.11.-01.12.2018
Ponedeljak 26.11.-urolog, gastroenterolog
Sreda 28.11-vaskularni hirurg, 4D ultrazvuk
Četvrtak 29.11.-dečja ultrazvučna dijsagnostika, kardiolog,
Petak 30.11.-dečji pulmolog, endokrinolog, dopler krvnoh sudova
Subota 01.12.-opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 19.11.-25.11.2018
Ponedeljak 19.11..- urolog, dečji hirurg, ortoped
Utorak 20.11.-4D ultrazvuk, kardiolog
Sreda 21.11..- endokrinolog
Petak 23.11.- dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler,err
Subota 24.11..- opšti hirurgg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 12.11.-17.11.2018
Ponedeljak 12.11..- urolog, dečji hirurg, ortoped
Utorak 13.11.-4D ultrazvuk
Sreda 14.11..-dečji pulmolog, kardiolog
Četvrtak 15.11..-vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova vrata, dopler krvnih sudova ekstremiteta,dečji hirurg-urolog, transkranijalni doplerr
Petak 16.11.-endokrinolog, dečji endokrinolog
Subota 17.11..- opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 05.11.-11.11.2018
Ponedeljak 05.11..- urolog, gastroenterolog
Utorak 06.11.-kardiolog
Sreda 07.11..-4D ultrazvuk, gastroenterolog, endokrinolog
Četvrtak 08.11..-dopler krvnih sudova vrata, dopler krvnih sudova ekstremiteta, transkranijalni dopler
Petak 09.11.-dečja ultrazvučna dijagnostika, dečji pulmolog
Subota 10.11..- opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 29.10.-03.11.2018
Ponedeljak 29.10.-endokrinolog, urolog,
Utorak 30.10- dečji hirurg, plastični hirurg,
Sreda 31.10-kardiolog, 4D ultrazvuk
Četvrtak 01.11.-dopler krvnih sudova, vaskularni hirurg, dečji pulmolog, transkranijalni dopler
Petak 02.11- dečji neurolog
Subota 03.11.-opšti hirurg, dečji hirurg, urolog
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 22.10.-27.10.2018
Ponedeljak 22.10.- urolog, plastični hirurg,dečji hirurg
Utorak 23.10.-kardiolog
Sreda 24.10.-dečja ultrazvučna dijagnostika, endokrinolog
Četvrtak 25.10.-4D ultrazvuk, dečji pulmolog
Petak 26.10.-onkolog, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler, dečji hirurg,ortoped
Subota 27.10.- opšti hirurg
Savkodnevno Vaš porodični lekar, opšti pedijatar, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 15.10.-20.10.2018
Ponedeljak 15.10.- urolog, gastroenterolog
Utorak 16.10.-kardiolog
Sreda 17.10.-endokrinolog
Četvrtak 18.10.-4D ultrazvuk, vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Petak 19.10.-ultrazvuk mekih tkiva, dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler
Subota 20.10.-dečji hirurg, ortoped, opšti hirurg
Svakodnevno-pregled porodičnog lekara, opšteg pedijatra, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde

Raspored rada lekara 10.09.-15.09.2018
Ponedeljak 10.09.- urolog
Utorak 11.09-kardiolog, 4D ultrazvuk
Sreda 12.09.-ultrazvuk kukova, ortoped
Četvrtak 13.09.- dečji pulmolog
Petak 14.09-dopler krvnih sudova, transkranijalni dopler, ultrazvuk mekih tkiva
Subota 15.09.- opšti hirurg
Svakodnevno-pregled porodičnog lekara, opšteg pedijatra, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde


Raspored rada lekara 03.09.-08.09.2018
Ponedeljak 03.09.- urolog, dečiji kardiolog, gastroenterolog, endokrinolog
Utorak 04.09.-dečji pulmolog, dečji endokrinolog
Četvrtak 06.09.- 4D ultrazvuk, vaskularni hirurg
Petak 07.09.-dečji neurolog
Subota 08.09.- dečja ultrazvučna dijagnostika, opšti hirurg
Svakodnevno-pregled porodičnog lekara, opšteg pedijatra, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde

Raspored rada lekara 13.08.-18.08.2018
Ponedeljak 13.08.- urolog,kardiolog, dečji pulmolog, hirurg-onkolog
Sreda 15.08..-endokrinolog
Četvrtak 16.08.- ultrazvuk mekih tkiva,dečji hirurg-urolog,vaskularni hirurg, dopler krvnih sudova
Subota 18.08.- opšti hirurg
Svakodnevno-pregled porodičnog lekara, opšteg pedijatra, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde

Raspored rada lekara 06.08.-11.08.2018
Ponedeljak 06.08.2018.-urolog
Utorak 07.08.2018.-kardiolog
Četvrtak 09.08.2018- endokrinolog
Petak 10.08.2018. dopler krvnih sudova, dečji hirurg ortoped, ultrazvuk kukova,
Subota 11.08.2018.- opšti hirurg, hirurg onkolog
Svakodnevno-pregled porodičnog lekara, opšteg pedijatra, ultrazvuk abdomena i štitaste žlezde